Modul 3 Pedagojik Uygulamalar

Grubunuzla aşağıdaki sorulardan biri için kaygılarınızı ve çözüm önerilerinizi tartışırken yeni bir wiki sayfası hazırlayın:

Öğrencilerin açık uçlu etkinliklerde ve projelerde standartları karşıladığından ve yeteri kadar çaba sarf ettiklerinden nasıl emin olabilirim?

Eğer öğrenciler öğrenimlerinden kendileri sorumluysa önemli olanı öğrendiklerinden nasıl emin olacağız?

Öğrenciler gruplarında çalışırken sorumluluğu nasıl sağlarım?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License