Grup4 3

1. Öğrencilerinizin uygun İnternet içeriği hazırlamasını ve başkalarıyla yapıcı etkileşime girmesini nasıl sağlarsınız?
1-öğrencilerin interneti etkili bir biçimde kullanabilmesi için;çalışmalarını paylaşabilecekleri bir site oluştururuz.Bu site ile veri alışverişi yapılabilir.Böylece hem kendi arkadaşları hem de ülkenin farklı yerlerindeki kişilerle iletişim kurmuş hem de paylaşmış olurlar.

2. Öğrencilerin güvenli ve sorumlu İnternet kullanımını sağlayacak yolları tartışın
2-öğrencilere güvenli sitelerin adresleri verilir ve nasıl ulaşacakları gösterilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License