Grup4 2

1. Öğrencilerinizin uygun İnternet içeriği hazırlamasını ve başkalarıyla yapıcı etkileşime girmesini nasıl sağlarsınız?

1-) İnternet üzerinde blog ve wiki steleri hazırlanarak bu steler üzerinde kullanıcıların ortak paylaşımları sağlanabilir. İnternet ortamında grup halinde tartışmaları sağlanarak eleştirel düşünme yetenekleri ve iletişim becerileri geliştirilebilir.

2. Öğrencilerin güvenli ve sorumlu İnternet kullanımını sağlayacak yolları tartışın

2-) Velilerle işbirliği içerisinde olunmalı,fltreleme sistemleri kullanılmalı,öğrencilerin bilgiye ulaşabilecekleri adresler önceden verilebilir,internet üzerinden gelebilecek zararlı içeriklere karşı öğrenci ve veliler bilinçlendirilmeli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License