Grup4 1

1. Öğrencilerinizin uygun İnternet içeriği hazırlamasını ve başkalarıyla yapıcı etkileşime girmesini nasıl sağlarsınız?

Öğrencilere uygun internet sayfaları veririz.Öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girebileceği blog ve wiki sayfaları hazırlarız. Paylaşılan belgeler oluşturmalarını sağlarız.Programları nasıl kullanacakları ile ilgili bilgiler veririz.İnterneti kullanırken arama motorlarında herhangi bir konuyu ya da görsel metaryali nasıl arayacaklarını anlatırız.

2. Öğrencilerin güvenli ve sorumlu İnternet kullanımını sağlayacak yolları tartışın

internet kullanımı ile ilgili çeşitli şartlar ve koşullar belirlenerek öğretmen,öğrenci ve veliler ile yazılı anlaşmalar yapılabilir.Güvenlik filtreleri konulabilir.Uygun site adresleri verilir.Aileler uygun internet kullanımı hakkında bilgilendirilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License